FAQ over vertalen en vertalingen

Hier vindt u antwoorden op vragen die ons door klanten vaak worden gesteld. Als u vragen hebt over het thema vertalen, vertalingen en tolken die hier onbeantwoord blijven, kunt u met ons via e-mail contact opnemen.

1. Hoeveel kost een vertaling?
Afhankelijk van het land en de gewoonten wordt de prijs van een vertaling berekend op basis van het aantal regels in de doeltaal, het aantal standaardpagina’s of het aantal woorden in de brontaal. Tenzij anders overeengekomen berekent Connect Translations Belgium de prijs van vertalingen op basis van het aantal woorden in de brontaal. Bij grote volumes, langdurige samenwerkingen en vertalingen met veel herhalingen die met CAT-tools kunnen worden bewerkt, zijn bijzondere voorwaarden mogelijk. Meer informatie over onze prijzen vindt u hier.

2. Kan ik er zeker van zijn dat de informatie die ik aan een vertaalbureau verstrek vertrouwelijk wordt behandeld?
Voor vertalers, tolken en vertaalbureaus geldt de geheimhoudingsplicht. Op eenvoudig verzoek van de klant kan nog een bijkomende geheimhoudingsverklaring worden ondertekend.

3. Hoe lang moet ik op een offerte wachten?
Als u ons op een werkdag een aanvraag stuurt, ontvangt u binnen de drie tot vier uur een offerte. Indien we uitzonderlijk iets meer tijd nodig hebben, laten we u dit weten. De tekst die moet worden vertaald, moeten we volledig kunnen inkijken voor we u een offerte kunnen bezorgen.

4. Welke talencombinaties biedt Connect Translations Belgium aan?
Het vertaalbureau Connect Translations Belgium vertaalt in de eerste plaats uit het Nederlands, Engels en Frans naar het Duits en uit het Duits naar het Nederlands, Frans en Engels. Maar u kunt ook voor andere talencombinaties zoals Nederlands-Frans, Engels-Nederlands enz. bij ons terecht. Verder bieden wij ook beëdigde vertalingen uit het Duits naar het Nederlands en uit het Nederlands naar het Duits aan.

5. Hoe kan ik de tekst die moet worden vertaald aan Connect Translations Belgium bezorgen?
Bij voorkeur stuurt u ons de tekst in een bewerkbaar formaat (bijv. Word, Excel, Powerpoint, InDesign) via e-mail. Uit veiligheidsoverwegingen aanvaardt onze server geen bestanden die groter zijn dan 10 MB. Grotere bestanden kunt u op een FTP-server plaatsen waarvan we de teksten dan kunnen downloaden. Als u zelf niet over een FTP-server beschikt, kunt u een beroep doen op de gratis internetdiensten van bijvoorbeeld www.yousendit.com of www.dropbox.com. Desgewenst kunnen wij u ook toegang geven tot onze FTP-server waarop u dan uw bestanden kunt plaatsen.

6. Hoe worden vertalingen geleverd?
Vertalingen worden u binnen de overeengekomen termijn via e-mail gestuurd. Beëdigde vertalingen worden volgens afspraak via de post (aangetekend) of per koerier aan u bezorgd.

7. Aan welke kwaliteitscriteria voldoen uw vertalers?
Wij baseren ons bij de selectie van vertalers op de norm EN 15038. Volgens deze norm moeten vertalers beschikken over de nodige vertaalbekwaamheid, taalkundige en tekstuele bekwaamheid in de bron- en doeltaal, de bekwaamheid om efficiënt informatie op te zoeken en te verwerken, culturele bekwaamheid en technische bekwaamheid. Wij werken enkel met vertalers die een geschikte opleiding genoten en kunnen bogen op jarenlange ervaring.

8. Wat is het verschil tussen vertalen en tolken?
Terwijl vertalingen schriftelijke omzettingen zijn van een tekst in een andere taal, gaat het bij tolken om het mondelinge omzetten van de ene taal in de andere. Niet het weergeven van aparte woorden of zinnen staat centraal, maar de actieve overdracht van de inhoud als geheel. Tolken moeten beschikken over een uitzonderlijk concentratievermogen omdat ze tegelijk moeten luisteren en spreken. Ze moeten onmiddellijk begrijpen wat ze horen en mondeling in de doeltaal omzetten. Overleggen met de spreker is slechts zelden mogelijk. Er bestaan verschillende soorten tolken: consecutief tolken, simultaan tolken, gebarentolken en fluistertolken.

9. Wat is het verschil tussen simultaan en consecutief tolken?
Bij simultaan tolken gebeurt de weergave van de uiteenzettingen in de doeltaal tegelijkertijd (simultaan) met de uiteenzettingen in de brontaal. Simultaan tolken wordt vaak ook cabinetolken genoemd omdat de tolken in bijzondere cabines zitten die geïsoleerd zijn tegen geluid. De deelnemers aan het congres of de conferentie luisteren naar de tolk via hoofdtelefoons. Voor elke talencombinatie is een cabine nodig met twee tolken.