Contactgegevens/impressum

Connect Translations Belgium
Warandestraat 44
B-8470 Gistel

Tel.: 0032(0)471 845 864
E-mail: office@connect-translations.be

Bedrijfsnaam Connect Translations Belgium / GroepD
Adres Warandestraat 44 B-8470 Gistel
Tel. 0032 (0)471 845 864
E-mail office@connect-translations.be
Bedrijfsleider Rik Decloedt
BTW-nummer BE 0450 841 152

Bescherming van de privacy

De naleving van de geldende wettelijke bepalingen in verband met de bescherming van de privacy is voor ons een vanzelfsprekendheid.
Op de website van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer staat dat een persoonsgegeven iedere informatie is over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de “betrokkene” genoemd in de privacywet). Anders gezegd is een persoonsgegeven elk gegeven dat het mogelijk maakt iemand te identificeren. In deze categorie gegevens vallen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer etc. Alle informatie die niet rechtstreeks met de daadwerkelijke identiteit van de gebruiker in verband kan worden gebracht, valt niet in deze categorie.

Bij uw bezoek aan deze website verzamelen wij geen persoonlijke gegevens zonder dat u hier uw uitdrukkelijke toestemming voor verleent.
Wel is het zo dat u automatisch gegevens over uzelf prijsgeeft die via zogenaamde cookies in een protocolbestand op onze server worden opgeslagen.
Die worden uitsluitend anoniem en ten behoeve van statistische onderzoeken gebruikt.

Als u een beroep doet op een gepersonaliseerde of interactieve dienst op onze website, vragen wij u om persoonlijke informatie door te geven.
We gebruiken deze gegevens uitsluitend in het kader van ons bedrijf. Zij worden niet aan derden doorgegeven tenzij dit voor de nakoming van een overeenkomst vereist is of we hiertoe wettelijk worden verplicht.

U beschikt over het recht te weten welke persoonlijke gegevens worden verzameld. Hiervoor kunt u ons e-mailen op office@connect-translations.be. Na uw schriftelijke aanvraag brengen we u op de hoogte van de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen.

Na uw schriftelijke aanvraag zullen wij eventueel deze gegevens corrigeren of desgewenst verwijderen.

U hebt op elk moment het recht de toestemming om uw gegevens te verwerken en gebruiken op te zeggen. Als u dit wenst, stuur ons dan een e-mail met uw adres, geboortedatum en e-mailadres. Vervolgens verwijderen we onmiddellijk al uw gegevens.

Disclaimer

In zijn vonnis van 12 mei 1998 heeft het Landesgericht in Hamburg de uitspraak gedaan dat men door het plaatsen van een link geacht wordt verantwoording te kunnen afleggen over de inhoud van de pagina waar de link naartoe leidt. Dit kan, aldus het Landesgericht, alleen worden vermeden doordat men zich uitdrukkelijk van de inhoud van deze pagina’s distantieert. Ook wij hebben op onze pagina’s links naar andere websites op het internet geplaatst. Wij willen er uitdrukkelijk de aandacht op vestigen dat wij zowel qua vormgeving als inhoudelijk geen invloed hebben op de pagina’s en subpagina’s waar de link naartoe leidt. Alle pagina’s waar een link op onze website naartoe leidt, werden door ons bezocht. Hierbij verklaren wij uitdrukkelijk dat op het moment dat wij de links op onze website plaatsten de pagina’s waar de links naartoe leidden vrij waren van illegale inhoud. Aangezien het internet en zijn inhouden continu gewijzigd worden en wij geen invloed hebben op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van pagina’s waar links op onze website naartoe leiden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s. De betreffende aanbieder is aansprakelijk voor de inhoud van de aangeboden pagina’s. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden of bieden geen garanties voor de inhoud van internetpagina’s waarnaar onze website rechtstreeks of onrechtstreeks verwijst en die na het plaatsen van de links gewijzigd werden. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit het gebruik of niet-gebruik van op dergelijke wijze aangeboden informatie is alleen de aanbieder van de pagina zelf verantwoordelijk, niet degene die via een link naar een dergelijke pagina verwijst. Bezoekers volgen verbindingen naar andere websites en homepages op eigen risico en gebruiken deze overeenkomstig de geldende gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites. Deze verklaring heeft betrekking op alle links die zich op onze website bevinden die niet naar onze eigen pagina’s verwijzen (zogenaamde externe links). Zodra wij te weten komen dat er zich illegale of schadelijke informatie bevindt op een pagina waar een link op onze website naartoe leidt, wordt deze link onmiddellijk verwijderd.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, van waaruit op deze pagina verwezen werd. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtspositie zouden overeenstemmen, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

Deze tekst is gebaseerd op de gratis dienst http://www.disclaimer.de