CAT-tools – computerondersteund vertalen

Voor grote projecten gebruiken wij zogenaamde CAT-tools. Deze programma’s voor Computer Aided Translation zoals MemoQ en Trados helpen vertalers om uw vertalingen zo consistent mogelijk te maken. Bij dit computerondersteund vertalen kan de vertaler eerder vertaalde teksten oproepen en hergebruiken.

Een voorbeeld: U brengt een nieuw gsm-model op de markt dat een beetje verschilt van zijn voorganger. Ook de handleiding van dit model zal lichtjes verschillen van de vroegere versie. Als u de hele handleiding opnieuw laat vertalen, kan de consistentie van de terminologie en zinsbouw in het gedrang kan komen. Met CAT-tools kunnen wij de vertaling van de handleiding van het vorige model grotendeels recupereren. Wij behouden een aanzienlijk deel van de tekst en brengen slechts de nodige aanpassingen aan.

De voordelen van computerondersteund vertalen:

  • het vertaalproces verloopt sneller
  • vertalingen kunnen goedkoper worden geleverd
  • vertalingen bevatten een consistente terminologie
  • de meest courante bestandsformaten (Word, HTML, InDesign etc.) worden door CAT-tools ondersteund
  • er worden databanken aangelegd, waar altijd naar kan worden teruggegrepen

Voor vertalingen die met behulp van CAT-tools tot stand komen, hangt de prijs af van het aantal herhalingen in de te vertalen tekst resp. van het aantal woorden dat wij uit vroegere vertalingen kunnen recupereren. Over onze CAT-prijsberekeningen geven wij u op verzoek graag meer informatie.